Salem behöver ett nytt äldreboende

1402SäboExteriört
Det nya särskilda boendet i Söderby Park, förslag sett från Söderby Torgs Allé.

Kommunfullmäktige fattade torsdag 20 februari beslutet att godkänna detaljplan, exploateringsavtal och andra avtal för det särskilda boendet i Söderby park. (Läs handlingarna här!)

Beslutet innebär i korthet följande:

  • Detaljplanen godkänns för området.
  • Exploateringsavtalet godkänns vilket bl a anger att ett särskilt boende ska byggas samt att Senectus AB ska återuppföra ”Liggverandan” (en pendang till gamla sjukhusbyggnaden) som flerbostadshus.
    (Läs gärna ”Mitt i:s” artikel på sid 10.)
  • Det särskilda boendet kommer att innehålla 54 platser. Hyresavtal och optionsavtal godkändes som innebär att kommunen hyr fastigheten på 20 år till en från början avtalad hyresnivå (som höjs med viss del av KPI) samt att kommunen har en option att köpa fastigheten (bolaget) inom tre år till ett avtalat belopp.
  • Bygget av det särskilda boendet kommer att upphandlas enligt LOU. Till grund för upphandlingen ligger ett förfrågningsunderlag som baseras på den befintliga anläggningen Sandstugan i Tumba. När kommunen och Senectus fattat beslut om vem som ska få uppdraget att bygga, tar Senectus över som beställare. Kommunen har dock ett starkt inflytande över byggprocessen.

Behövs äldreboendet? Frågan ställs av Rönningepartiet. Särskilt boende är biståndsprövat äldreboende, för somatiskt sjuka och för dementa. Salems kommun behov av platser ökar de närmaste åren enligt följande:

År                      Behov*
2016                  22
2017                  27
2018                 34
2019                 43
2020                49
2025                88
2030                108
2035                102

(*  Behov enligt Äldreomsorgsplanen utöver de 97 befintliga platserna kommunen disponerar, uppdaterad 2014-01-24)

Tanken är att det särskilda boendet ska kunna tas i bruk i början av 2016. Driften av boendet ska upphandlas med kommunens behov som en bas för entreprenören, som sedan ska hyra ut resterande platser. Rönningepartiet (Röp) menar att boendet inte behövs. Vi tycker att det framgår med all önskvärd tydlighet att det behövs. Om kommunen skulle vänta med att bygga till 2020 då vi beräknas fylla upp hela boendet på egen hand, måste vi förlita oss på att det finns platser att köpa hos andra entreprenörer under fem år.

Varför kan inte kommunen köpa platser på öppna marknaden, t ex Rosstorp i Rönninge? I vår kommun har det sedan länge varit en viktig princip att vi ska kunna erbjuda särskilt boende som kommunen disponerar över. Vi kompletteringsköper platser av andra, men vi vill inte vara beroende av andra entreprenörer, exempelvis i andra kommuner. Detta var också en utgångspunkt när vi startade planeringen för det särskilda boendet, SÄBO 2015. Rosstorp har lediga rum, men kommunens framtida behov kan inte täckas av Rosstorp. Att – som Röp – påstå att boendet inte behövs och i sin propaganda låtsas som att de skattemedel som nu intecknas i kommunens budget ”går ned i ett svart hål”, innebär att man inte tar ansvar för att de äldre i Salem har vårdplatser när den dagen kommer. Vi varken kan eller vill försöka ”trolla bort” det faktum att allt fler kommuninvånare blir äldre.

Söderby Park med äldreboendet markerat vid Söderby Torgs Allé.
Söderby Park med äldreboendet markerat vid Söderby Torgs Allé.

Är det inte fruktansvärt mycket pengar med en hyra på 7,3 mnkr/år** ? Jo, det är mycket pengar, men behovet går inte att blunda för. Om vi inte byggde själva skulle vi troligen få lägga ut ännu mer på att köpa platser. Hyresavtalet anger att kommunen ska betala 368 kr/plats och dygn** i hyra. Denna nivå står sig väl i en jämförelse med 22 andra boenden, med en genomsnittlig hyra på 373 kr/plats och dygn. För kommunens boenden Salarp och Säbyhemmet är motsvarande kostnad 394 kr/plats och dygn.

Byggkostnaden i Söderby Park beräknas till ca 110 mnkr*** för ett boende med 54 platser. I fullmäktigedebatten menade Röp att detta var alldeles för mycket pengar och nämnde att Locum AB ska bygga en motsvarande anläggning vid f d Löwenströmska i Upplands Väsby, med 36 platser för 32 mnkr. Ett sådant påstående är sensationellt varför vi har kollat upp fakta. Locums projektchef uppger att de inte har något bygge motsvarande vårt SÄBO vid Löwenströmska, däremot en ombyggnad av psykiatrivård för 32 mnkr, d v s något helt annat. Vårt SÄBO-bygge beräknas till ca 30 000 kr/kvm. Locum uppger sig inte kunna bygga något motsvarande för under 45 000 kr/kvm. Detta nämndes för Röp:s representanter under fullmäktigedebatten, som höll fast vid sitt exempel.

”Skandal”? Baserat på helt felaktigt och/eller grovt missvisande underlag talar Rönningepartiet om kommunfullmäktiges beslut som en ”skandal”. Vi undrar stillsamt över hur partiets förtroendevalda själva analyserar sina politiska alternativ om de bygger sin salvelsefulla kritik på ekonomiska luftslott? Vem står för ”skandalen”?

Rönningepartiet gick också till personangrepp på undertecknad som kan läsas på Röp:s hemsida. Jag tänker inte gå i Röp:s fälla och gå i engagerat svaromål i egen sak. Lennart Ejenäs, M, bemötte dessa anklagelser i ett inlägg i fullmäktige som går att läsa här: LEInlägg Säbo . Beskyllningen från Röp att vi skulle ha försökt undvika LOU-upphandling faller på att det helt enkelt framgår av ärendet att en LOU-upphandling kommer att ske.

Sammanfattningsvis: M, S och KD står bakom beslutet om att bygga ett särskilt boende i Söderby park. Vi vill att Salems kommun ska kunna tillhandahålla en säker kapacitet och inte tvingas till att köpa platser av andra. Kommunen kommer att hyra äldreboendet med en option att köpa. Avtalet ligger på en lägre hyresnivå än många jämförbara äldreboenden. Så tar vi ansvar för äldrevården i Salems kommun.

Rönningepartiet riktar högljudd kritik genom att låtsas som om det inte finns något behov, genom kostnadsjämförelser som är bort i tok, genom rena faktafel och personangrepp. Det må så vara, men vi behöver ett nytt äldreboende.

—————–
**  Hyran indexuppräknas med viss andel av KPI.
*** Beloppet 124 mnkr, som förekommer i debatten, är inte byggkostnaden utan det optionspris kommunen får betala om man väljer att köpa fastigheten inom tre år. Att optionspriset är högre än byggkostnaden beror på att marknadsvärdet för avtalet vägs in.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s