Rönninge centrum – sex år från idé till beslut

1302RönCTorgetÖsterifrånSödergruppen
Rönninge torg från Centralhuset, efter ombyggnad.

På torsdagens fullmäktige antogs Rönninge centrum-planen och planen för särskilt boende i Söderby park, i båda fallen med tillhörande avtal. Här kommer ett mer utförligt referat av det förstnämnda.

Mest diskuterades Rönningepartiets överklagande av Valnämndens beslut att underkänna namninsamlingen, beroende på att antalet godkända underskrifter var tre för få. Först och främst ska man konstatera att ett folkinitiativ inte handlar om en folkomröstning ska genomföras eller inte. Om ett folkinitiativ skulle existera (minst 10% av antalet väljare), innebär det att fullmäktige ska pröva om det ska bli en folkomröstning eller inte. Vid ett folkinitiativ krävs en majoritet på 2/3 (67%) av fullmäktige för att avslå folkomröstning.

Fakta idag är att Förvaltningsrätten avslagit Röp:s överklagande. Röp:s Mikael Israelsson menade i fullmäktige att Förvaltningsrätten inte prövat, eller inte förstått sakfrågan. Israelsson påstod att om bara Kammarrätten (nästa rättsinstans) gav prövningstillstånd skulle nog den rätten rätta till Förvaltningsrättens bristande prövning. Vi konstaterar att det är oerhört djärvt och förmätet av Röp att gå ut och recensera Förvaltningsrättens roll som domstol. Domstolarna ska tillåtas föra sin egen talan.

Det finns idag inget som talar för att Kammarrätten skulle ta upp ärendet och döma annorlunda. Emellertid är inte detta den avgörande frågan. Vi lämnar rättsavgörandet till domstolarna. Bedömningen av om Valnämnden följt lagen eller ej är juridik, inte partipolitik. Avgörande är att det finns tillräcklig majoritet för att avslå ett eventuellt folkinitiativ. Att döma av voteringarna i torsdags står 80% av fullmäktige bakom ett sådant avslag. Vi har låtit en oberoende rättsinstans pröva folkinitiativet, att vänta hela överklagandekedjan kan ta flera månader, halvår, kanske ett år eller mer. Därmed var det lämpligt att fullmäktige fattade beslut om planen.

00602RönStnMindre2

I övrigt var det kända invändningar som luftades i debatten, invändningar som bemöttes redan i december. Två diskussioner är dock värda att kommentera. Röp har under lång tid hävdat att kommunen gjort fel som valt att enbart samarbeta med SMÅA och inte gjort någon upphandling. I debatten frågade jag Röp om de trodde det skulle kunna bli något avtal om Rönninge centrum om man inte samarbetade med de stora markägarna, som SMÅA representerar. Röp:s svar blev då att kommunen borde köpt marken av de andra markägarna. Röp blev svaret skyldig på frågan om hur man då ska bära sig åt om inte tomtägarna vill sälja. Tvångsförsäljning? Röp hade heller ingen förståelse för att kommunen tycker man får ett bra avtal genom samarbetet med SMÅA. Till sist upprepade jag det faktum Röp valt att negligera under hela sin fyraåriga existens. Nämligen att kommunen startade hela Rönninge C-processen 2008 med att gå ut med en arkitekttävling där tre olika idéförslag diskuterades med kommuninvånarna.

Slutligen, återigen lanserades inget motförslag. Röp menade att det endast var kommunens tjänstemän som kunde ta fram ett annat förslag. Men det är vi politiker som måste ha en vilja att förmedla till tjänstemännen, inte minst om hur många bostäder vi kan tänka oss. Här har Röp, och en hel del andra, smitit från sitt ansvar. Det finns inget motförslag (förutom att Miljöpartiet ställt sig bakom majoritetens förslag exklusive Torghuset). Därmed finns heller inget förslag vars genomförbarhet går att bedöma, inte heller finns någon projektekonomi att värdera. Röp beskriver olika idéer på sin hemsida, dock utan att ta ställning eller nämna någon numerär för antalet bostäder. Röp säger att man inte vill bygga bostäder enligt förslaget om Rönninge centrum, däremot att man kan tänka sig att bygga bostäder i ”centrala Rönninge”. Röp kommer därmed inte närmare ett uppriktigt besked om Rönninge centrum än diverse teckningar på sin hemsida eller pepparkakshus på julmarknaden. Man vill istället använda skattepengar för att köpa upp marken i Rönninge centrum och för att subventionera ett förlustprojekt för att bygga så få bostäder så möjligt. Detta kräver inte några ytterligare kommentarer.

Avslutningsvis, efter sex års planerande, informerande och dialog har kommunfullmäktige nu fattat ett beslut. Rönninge centrum får 120 nya bostäder, nya affärsytor och nya parkeringsplatser. Rönninge centrum och Rönninge station blir ett modernt centrum med handelsplats och knutpunkt för resenärer. Det känns bra att ha varit med och slussat fram det projektet till beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s