Rönninge centrum: bordläggning igår, beslut i januari

(www.fotolia.com)
(www.fotolia.com)

Salems kommunfullmäktige behandlade Rönninge centrum-ärendet igår. Det finns en majoritet för att besluta om planen och avtalen. Dock valde vi bordläggning igår. Vi lämnade in ett särskilt yttrande som motiverar det hela:

”Vi vill bifalla detta ärende. En namninsamling för ett folkinitiativ om folkomröstning har lämnats in till kommunen. Valnämnden har funnit att namninsamlingen inte uppfyller kravet på att 10 % av väljarna ska skriva under eftersom 1160 underskrifter godkänts då 1163 behövdes för att uppnå kravet på 10%. Valnämndens beslut har överklagats till Förvaltningsrätten. Rätten har avslagit inhibitionsbegäran, men kommer att pröva huvudfrågan efter 3 januari.

För vår del är det inte aktuellt att stödja en folkomröstning. Det demokratiska mandatet för fullmäktigepartierna har givits i allmänna val och är helt tillfyllest för att besluta i ärendet. Eftersom överklagandet av Valnämndens beslut inte är fullständigt avgjort finns dock en risk för att en missvisande debatt skulle uppstå om fullmäktige avgör ärendet i kväll. Därför har vi yrkat bordläggning för att ärendet ska avgöras vid ett extrainkallat fullmäktigesammanträde efter Förvaltningsrättens avgörande, dock senast inom januari månad 2014.”

Under behandlingen avslogs två återremissyrkanden (utan votering). Vårt bordläggningsyrkande bifölls. Fullmäktiges ordförande återkommer med besked om extra fullmäktigesammanträde.

Intressant?

4 thoughts on “Rönninge centrum: bordläggning igår, beslut i januari”

  1. Tre röster saknas och det är den politiskt tillsatta valnämnden som underkänt lämpligt antal underskrifter för sitt eget syfte. Usch vad det luktar illa!

    I omröstningen i Botkyrka ang Tullingebornas önskemål om en folkomröstning för att bli egen kommun gick man igenom de underskrifter som hade brister. De man kunde förtydliga och därefter verifiera godkändes.

    DET är en värdig, rimlig och demokratisk hantering. Salems kommuns hantering förefaller vara det rakt motsatta och riskerar att skapa motsättningar under lång tid framöver.

    1. Valnämnden är fristående från den vanliga politiken och har till uppgift att avgöra om tveksamma röster ska godkännas i allmänna val och folkomröstningar. Det är en lång tradition av opartiskt arbete där man noggrant följer vallagstiftningen. De har gjort sin egen bedömning. Förvaltningsrätten prövar nu frågan. Jag tycker du ska granska deras protokoll samt deras yttrande till Förvaltningsrätten istället för att antyda något annat. Du kan också kontakta Valnämnden och rikta din ”kritik” till dem. / LK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s