Lättare att gå och cykla i Rönninge och till Tumba

K P Arnoldssons väg från Tumba bruk och Söderby gårds väg till kommungränsen.

Ett par nyheter om gång- och cykelvägar i  och kring kommunen. Vi börjar utanför. Botkyrka kommun har beslutat anslå pengar för att bygga en gång- och cykelväg från bron vid Tumba bruk längs K P Arnoldssons väg och Söderby Gårds väg till kommungränsen till Salem, dit Salem redan byggt ut GC-väg. Botkyrkas utbyggnad ska ske under 2014. Därmed ska det bli mer trafiksäkert att cykla till och från Tumba. Detta är en efterlängtad nyhet. Samtal mellan kommunerna har bedrivits under en tid för att göra arbetspendling och andra cykelfärder enklare mellan våra två kommuner. Bra beslut, Botkyrka kommun!

Skärmavbild 2013-12-18 kl. 21.42.06
Rönningevägen och Lilldalsvägen med studerat gång- och cykelstråk i blått.

Här hemma i Salem har kommunstyrelsens tekniska utskott tittat på en första förstudie om gång- och cykellösningar längs Rönningevägen. Här finns idag endast en smal gångbana som bör förbättras. Särskilt vintertid med mycket snö kan det vara problem att ta sig fram som gående.

Uppdraget till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen var att göra en förstudie där man även ska överväga om cykeltrafikanterna kan hänvisas till den parallella Lilldalsvägen. Förstudien visar att detta är möjligt men att cykeltrafiken då bör ledas ut mot Salemsvägen, antingen via den gångstig som redan finns eller också genom en ny GC-väg när bostadsområdet Södra Hallsta och Tvärleden (från Rönningevägen ut till Salemsvägen) ska anläggas. Ytterligare funderingar måste nog ske kring denna variant. En central fråga är om cyklister kommer att använda Lilldalsvägen (från Tegvägen mot centrum) eller om man kommer att fortsätta att cykla Rönningevägen eftersom den upplevs som närmast?

Oavsett den delen av GC-nätet borde kommunen kunna börja med att anlägga en GC-väg från korsningen med Rönninge gårds väg x Solbovägen och till Tegvägen. Den delen av Rönningevägen är en gemensam sträcka, oavsett om cykeltrafiken ska gå via Lilldalsvägen. Sannolikt blir därför detta etapp 1 av GC-stråket i denna del av Rönninge. Frågan återkommer inom kort.

Intressant?

2 kommentarer på “Lättare att gå och cykla i Rönninge och till Tumba”

  1. Det är bra – men längs hela Rönningevägen finns redan trottoar. Jag anser att sträckan Tallidsvägen från Rosstorpsbacken till Gamlebovägen bör ha högre prioritet. Den är mörk, det finns varken trottoar eller cykelbana, och har många gående från och till Högbacka och bostäder längs Tallidsvägens förlängning.

    1. Daniel,
      Rönningevägens gångbana är inte bra, den är för smal och rymmer inte cykelbana. Därför prioriteras Rönningevägen högt. Den del du menar av Tallsätravägen – som du menar – har vi också med. Du kan kolla i den antagna gång- och cykelplanen på kommunens webb. / LK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s