Fullmäktige: Äldreboendet till Söderby Park

Autentiska anteckningar under debatten om det särskilda boendet.

Salems kommunfullmäktige beslutade i torsdags att i första hand prioritera Söderby park som lokalisering av det nya särskilda boendet för äldre. I andra hand prioriteras kv Vitsippan. (Se tidigare inlägg.) Fullmäktige beslöt också att uppdra till kommunstyrelsen att förhandla om ett exploateringsavtal med SW Projektutveckling AB, som disponerar tomten i Söderby park, för slutligt godkännande i fullmäktige. Fullmäktiges beslut innebär också att det finns ett uppdrag att upprätta planändring. Allt detta enligt kommunstyrelsens förslag, som stöddes av M, de flesta S samt KD.

Mot KS-förslaget yrkade (Fp) och (C) att äldreboendet skulle förläggas till kv Vitsippan och byggas i egen regi, ett yrkande som stöddes av Rönningepartiet. KS-förslaget vann i omröstningen med 19 röster mot Fp/C/Röp-yrkandet som fick 7 röster, 4 ledamöter avstod, bl a (Mp). Ett tilläggsyrkande från Centern om att tillagningskök skulle ingå avslogs med 18 röster mot 7, 5 avstod.

(Ärendet rörde egentligen endast lokalisering, planuppdrag och uppdrag om exploateringsavtal, inte vem som ska bygga, standard, utseende, köksversion etc, framför allt inte driften. Dessa frågor aktualiseras i samband med exploateringsavtalet.)

Argumenten för Söderby park för oss moderater är främst att vi tycker boendet passar bäst där. Det innebär också att kv Vitsippan sparas för annan användning eller grönområde. Vi menar också att kommunen har en fördelaktig situation eftersom det är angeläget för markägaren NCC (vars uppdrag SW Projektutveckling har) att marken kommer till användning.

Debatten följde tongångarna från förra mötet, då frågan återremitterades. Rönningepartiets Mikael Israelsson väckte uppmärksamhet eftersom han ”googlat” på nätet och hittat ett byggföretag som trodde sig kunna bygga billigt på Vitsippan. Uppenbarligen var det tillräckligt underlag för partiet att gå emot det digra underlag som kom från kommunförvaltningen.

Därmed är beslutet fattat. Nu är det dags för omfattande förhandlingar om exploateringsavtalet.

Intressant?

One thought on “Fullmäktige: Äldreboendet till Söderby Park”

  1. Man får väl gratulera till detta rätt naturliga beslut. Återstår då att hoppas på att förhandlingarna leder fram till ett projekt som passar väl in i Söderby.

    Rönningepartiet framstår alltmer som tomtar. Att ett byggföretag skulle ha bättre förutsättningar att bygga billigt i kv Vitsippan än i Söderby Park låter ö h t inte trovärdigt. Partiets politik framstår mest som hugskott.

    Mårten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s