Demokrati genom minoritet

Minoritetsåterremiss, se där en glosa som är obegriplig för de flesta men övertydlig för oss  projektledare inom förtroendebranschen. Demokrati bygger ju på beslut genom flertal. Men minoriteten är också skyddad, i kommun- och landstingsfullmäktige har ett tillräckligt stort fåtal (1/3) alltid rätt att skicka tillbaks ett ärende till kommunstyrelsen, men bara en gång.

Så inträffade i fullmäktige i torsdags i frågan om var det särskilda boendet ska placeras, i kvarteret Vitsippan eller i Söderby Park. Det var 11 av 30 närvarande ledamöter som skulle ställa sig bakom återremiss, 19 skulle rösta emot. Eftersom motiveringen för återremiss innehöll önskemål som egentligen var ändringar i sak i själva huvudfrågan, stödde majoriteten i fullmäktige istället ett eget återremissyrkande, som beslutades utan omröstning.

Kommunstyrelsen får nu ta upp ärendet på nytt, vilket sker 29 oktober. Där lämnas troligen ett förslag till fullmäktige för beslut 22 november.

Intressant?

7 thoughts on “Demokrati genom minoritet”

 1. Tramsig återremiss får man väl tolka som att minoriteten desperat söker göra avtryck i politiken – och i brist på andra medel genom obstruktion. I sakfrågan finns det oftast klara fördelar, ur flera synvinklar, med att utnyttja redan ianspråkstagen mark.

 2. Inget tramsigt i den återremissen alls! Vi (fp)har krävt att vi bör utreda alternativet Vitsippan, om inte för något annat så bara för att ha en rimlig jämförelse. Söderbyalternativet går också mot den enkät kommunen skickat ut. Hörde också att din, Lennart och s-Arnes återremiss ändå inte var giltig eftersom den var tänkt som en bordläggning och därför utan uppdragsförslag….

  1. Mia, jag har inte kallat er återremiss ”tramsig”. För övrigt kan jag inte förstå ditt budskap om att alternativet Vitsippan ska utredas. Det är ju utrett i, det är rikligt beskrivet i handlingarna. Enkäten har jag kommenterat några inlägg tidigare i bloggen. Din sista invändning är tyvärr totalt obegriplig. Avsikten med vårt återremissyrkande var att visa att det fanns en majoritet som ville ha förtydligande, inte er motivering. Och den fick stöd med 19-11. Att ha majoritet är inte förbjudet. / Lennart

 3. Håller med dig Lennart, visserligen ska det finnas ett minoritetsskydd för återremiss, men när det finns en majoritet för en återremiss känns det bara orimligt med allt annat än att majoriteten vinner. Det är väl lite av demokratins grundpelare – att majoriteten vinner.

  Sedan vill jag bara kommentera tonen man hade från partier som försökte beskriva äldreboendet på ett väldigt märkligt sätt, bara för att det skulle placeras i Söderby. Det skulle tydligen vara långa mörka korridorer och läskiga byggnader. Att man ens kan argumentera på detta sätt är bara konstigt. Varför skulle ma bygga fulare bara för att det ligger i Söderby jämfört med Vitsippan? Jag måste säga att mitt intryck av debatten var att vissa av rent principiella skäl ville bygga på vitsippan, och valde därför en konstig argumentationsteknik för att dölja bristen på sakliga argument. Tråkigt att man ska behöva lyssna på sådant i det högsta beslutande organet i en kommun.

 4. Det finns ö h t ingen anledning att spekulera i att Söderby-alternativet med nödvändighet skulle behöva resultera i ett sämre äldreboende. Tvärtom finns nog alla förutsättningar för att det ska kunna bli riktigt lyckat, och det är väl där någonstans det riktigt meningsfulla arbetet startar?

  M

 5. Företaget SW Projektutveckling AB tycks arbeta seriöst och långsiktigt, och med en sympatisk inriktning på bevarande, variation och kvalitet. PÅ hemsidan finns följande skrivning:

  ”ARKITEKTUR
  Arkitektur berör allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Ämnesområde som verkar mellan konst och vetenskap och omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt. Arkitektur är också läran om formgivning av i första hand byggnader.

  Enligt det tidigaste bevarade verket i ämnet, Vitruvius’ ”Tio böcker om arkitektur”, är arkitekturens kärna balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas). Den svenske arkitekturhistorikern Elias Cornell sammanfattade, för sina arkitekturstudenter vid Chalmers tekniska högskola, vad arkitektur handlar om i meningen ”Estetisk organisation av praktisk verklighet.” Sedan renässansen räknas arkitektur till de sköna konsterna.

  SW:s dagliga verksamhet handlar om att med hjälp av arkitektur forma och utveckla byggnader och stadsmiljöer i en tradition av byggmästeri.

  Under ett antal rubriker beskriver vi begrepp och angreppssätt som är viktiga för oss när vi tänker arkitektur och formande av en intressant och bra miljö för mänskliga aktiviteter”

  Det låter inte alls illa, och det man varit inblandad i att renovera i Söderby har hittills sett ut som lyckade projekt.

  Mårten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s