Kommunstyrelsen rekommenderar äldreboende i Söderby Park

Var ska det nya särskilda boendet för äldre ligga? Kv Vitsippan eller Söderby park? Detta har varit en starkt diskuterad fråga, bl a har en medborgarenkät genomförts. Kommunstyrelsen behandlade frågan igår kväll. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i första hand väljla Söderby Park, i andra hand kv Vitsippan.

För Moderaternas del har vi stannat för denna inriktning. Den innebär att kommunen ska teckna ett exploateringsavtal med byggföretaget SW Projektutveckling AB, som disponerar marken. Det behövs också en planändring.

Våra argument:

  • Vi anser att ett särskilt boende, ev. kombinerat med trygghetsboende, passar väl in på den lediga tomten bakom sjukhusbyggnaden. Därmed kan marken i kv Vitsippan, som ligger närmare Salems centrum, sparas tills vidare.
  • Kommunen skaffar sig större handlingsfrihet genom att ett byggföretag anlägger boendet och vi kan köpa platser beroende på behov. Alternativet, att kommunen bygger, innebär dels att platserna måste fyllas upp (eller att vi måste bygga i etapper), dels att vi får ett mycket stort investeringsprojekt vars kostnadsutveckling helt kommer att dominera vår ekonomi åren framöver. Genom att bygg- och projektledning ligger utanför kommunen kan vi koncentrera oss på att vara beställare.
  • Att köpa platser innebär också större öppning för olika valfrihetslösningar som nu är under utveckling.

Medborgarenkäten innehöll 154 svar, merparten (68%) föredrog att boendet skulle placeras till kv Vitsippan. Det är en meningsyttring att ta med i bedömningen. Bland  synpunkterna fanns bl a att Salems centrum var mer tillgängligt från kv Vitsippan. Emellertid så har de äldre det särskilda boendet som fast punkt och har inte förutsättningarna att ta längre promenader. De boende i Söderby park är oroliga över parkeringsproblem om ett äldreboende skulle lokaliseras dit. Det är viktigt att tänka på att om det inte blir äldreboende där, blir det bostäder istället, i småhus och lägenheter. Ett äldreboende är troligen en lämpligare lösning om man befarar parkeringsproblem.

Detta är våra skäl för att förorda Söderby park-alternativet.Fullmäktige beslutar i frågan 27 september.

Intressant?                    Tidigare blogginlägg

One thought on “Kommunstyrelsen rekommenderar äldreboende i Söderby Park”

  1. Inget argument som framförts för Vitsippan får anses särskilt tungt vägande; att ta buss till Salems centrum från Söderby park tar ca 2 minuter extra jämfört med från Vitsippan, och Söderby park erbjuder omedelbar närhet till park och gångavstånd till naturområden. Dessutom finns ju viss service, pizzeria och damfrisering, vid torget. Denna service mår nog dessutom bra av ett tillskott både av arbetande och boende. Därutöver är ju antalet svarande på enkäten inte helt imponerande, så att låta den ensam ligga till grund för ett beslut hade inte varit seriöst. Vår demokrati är trots allt representativ….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s