M, S, Fp och KD överens om förslag för Rönninge centrum

Pressmeddelande från Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Salem
”Fler boende och kommuninvånare behöver ett modernare Rönninge centrum”

Nu presenteras ett förslag till ändrat program för Rönninge centrum samt säkerställande av Rönninge station som lokalt resecentrum. Förslaget till program, här,  ligger till grund för Kommunstyrelsen 21 maj. Kommunfullmäktige förväntas 14 juni anta programmet som därmed blir ett uppdrag till Bygg- och Miljönämnden och Kommunstyrelsens arbetsutskott att arbeta fram en detaljplan. Detta kommande förslag till detaljplan ska kommunen sedan samråda om, med informationsmöte m m i höst.Under samrådet kommer det att finnas möjligheter att komma in med synpunkter.

Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna stödjer detta förslag. Vi anser det oerhört viktigt för Rönninge som kommundel och Salems kommun som helhet, att Rönninge centrum kompletteras med fler bostäder och affärsytor. Vi ser det också som mycket angeläget att hela området kring Rönninge station säkerställs som ett fungerande lokalt resecentrum med utvecklad busstrafik, genomtänkta gång- och cykellösningar samt tillräckligt med platser för pendelparkering.

Stockholmsregionen växer snabbt. Fler nuvarande och blivande kommuninvånare ska ges möjlighet att bo i Rönninge centrum. Förslaget till program innehåller därför ca 115 bostäder. Därigenom blir det också möjligt att bygga 20-30 lägenheter med hyresrätt. Det blir fler hus, men också en mindre bussterminal än idag.

För att realisera allt detta krävs ett projekt som är ekonomiskt genomförbart. Därmed behövs en exploateringsekonomi som är beroende av tillräckligt antal bostäder och affärsytor. Det finns politiska krafter som påstår sig kunna bygga om Rönninge centrum med låghusbebyggelse som i t ex Trosa som förebild. Detta ser vi som falska förespeglingar, som enbart leder till att ingen varken vill eller har råd att bygga.

Rönningepartiet kommer med falska påståenden om förankringsprocessen. Det tycker vi är tråkigt. Vi har nu ett förslag som stöds av en majoritet i fullmäktige och vill under hösten stämma av förslaget  med boende och andra berörda i Salems kommun. Vi stödjer detta projekt för att fler boende, kunder, affärsidkare, trafikanter och kommuninvånare ska dra nytta av ett modernare Rönninge centrum.

Lennart Kalderén, M         Arne Närström, S
Anna-Carin Bylund, FP     Håkan Paulson, KD

Intressant?

7 thoughts on “M, S, Fp och KD överens om förslag för Rönninge centrum”

 1. Skönt med stor uppslutning men tråkigt att ej total enighet kan nås!
  Läste RP:s ”Du kan påverka” och ser det som en tanke att den kom just före din presentation i ”Kalderén Info”.
  Frågor är befogade till båda sidor men den alvarligaste får vi besvarad först i framtiden; ”Hur kunde kommunen vika sig för en fåtalig samling högljudda och exkludera det ytterligt smakfulla Tornet”?
  Är KS:s möte 21 maj öppet? Om inte; spela in det för webb-tv och sänd det direkt eller i efterhand. Bilden är demokrations effektivaste vapen.
  KF den 14 juni lär bli välbesökt! Ett väbesökt KF borgar för öppenhet och väl fungerande lokal demokrati och kommer att avslöja dolda agendor och vilseledande information.
  Ni politiker kan vänta er reaktioner från läktarplats!!!
  Hoppas seriösa förslag ej omnämns som ”missfoster”!
  Jag kommer att videofilma hela mötet och hoppas att jag kan erbjudas en vettig plats att filma från?

  1. John,

   Tack för kommentaren! KS’ möte är inte öppet, däremot självfallet fullmäktige. Du kan välja åskådarplats efter eget tycke med undantag för platserna för de ordinaire och suppleanterna. Prata med Henrik Haij eller ordf. Olle Glimvik på plats.

   Med vänlig hälsning / Lennart Kalderén

 2. Ja Lennart, Anna-Karin, Håkan och Arne, ni kan vänta er reaktioner. Befolkningen i Rönninge har ovanligt aktivt deltagit i den demokratiska processen och med konkreta förslag berättat hur den vill att Rönninge centrum ska utvecklas. Reaktionen var lätt att tolka: man sa väldigt tydligt NEJ till höghuset och centrumförslaget, och uttryckte att man inte vill att Rönninge blir ännu ett tätbefolkat betongförortscentrum med nerpissade parkeringsgarage, lapplisor och överfallsvåld.

  Tvärtom uttrycktes i en mängd förslag en tydlig önskan att samhället behåller den småskaliga, öppna och fria villakaraktär det haft sedan 100 år och fortfarande bär prägel av. Jämförelsen med Trosa är helt relevant.

  Man undrar hur det kommer det sig att ni envisas med att försöka bortse från folkviljan. Vad är det som driver er ambition att utveckla storskaligt och snabbt? Om ni verkligen har sakliga skäl för detta tänk är det bättre att redovisa dem tydligt stället för att gömma er bakom floskler som ”en exploateringsekonomi som är beroende av tillräckligt antal bostäder och affärsytor”. Området kring Rönninge centrum är idag helt utan tvekan ”säkerställt som ett lokalt resecentrum”. Vad är det egentligen ni menar inte fungerar?

  Det vore ett betydligt mer sympatiskt agerande att respektera folkviljan genom att ge direktiv att undersöka alternativ i linje med vad befolkningen i Rönninge önskar!

  Är det verkligen så att Rönninge och Salem behöver två fullständiga centrum de närmaste 10-20 åren? De boende i Rönninge anser uppenbarligen att utvecklingen bör gå betydligt mer varsamt fram än de förslag som nu läggs, och ser med förskräckelse på de mastodontbyggnationer som genomförts, t ex på Rosstorp och Salarp.

  Förslagen kommer från politiker som suttit länge och helt tycks ha glömt att uppdraget är att genomföra väljarnas vilja, inte deras egen. Glädjande nog för oss som bor här kan ni inte längre sitta i fred i konferansrummen i Salems kommunhus och diskutera hemliga strategier och oheliga allianser.

  1. Din kommentar är mycket välkommen för den ger tydliga besked om hur en del tänker om Rönninge. Ändå blir jag förvånad. Skulle Salarp och Rosstorps nybyggen vara ”mastodontbyggen”? Vilken verklighet lever du i om tankarna går i den riktningen? Att alla former av modern bebyggelse ska stoppas? Hur kan du kalla Salarps tillbyggnad vid det skällsord som du nu tar till? Själv tycker jag den utbyggnaden blev väldigt bra, en positiv bild av Rönninge och Salems kommun för alla som sitter på tåget och alla som promenerar förbi.

   Det är både bra och illa att du bekräftar Trosa som någon slags förebild. Vem trivs inte i Trosa när man promenerar längs ån? Men vem skulle kunna få ett bygge med 2-3-våningshus att gå ihop i Rönninge? Det är inget alternativ, eftersom det inte är ekonomiskt genomförbart.

   Att ”säkerställa Rönninge station och centrum som ett lokalt resecentrum handlar om att alla former av trafikanter ska kunna använda sig av centrum, bussresenärer, pendlare, gående, cyklister och gående. När centrum byggs om är det t ex viktigt att tänka på cyklisternas behov av cykelparkeringar. Den nya busslinjen ska få plats. Inte minst måste vi vara beredda på att säkerställa ett tillräckligt antal platser vid pendelparkeringen. Om vi inte vill göra hela centrum till en parkering är det därför nödvändigt att ha planberedskap för p-däck, kanske både norr och söder om järnvägen. Läs gärna mer i förslaget:

   http://www.salem.se/Global/Stab/Dokument%202012/Rönninge%20centrum%20(1).pdf

   Sist men inte minst. Det lämnades in ett stort antal protester mot ”Tornet” under förra året. Vi har nu tagit bort ”Tornet” från förslaget. Det fanns även många kritiska synpunkter mot projektet som sådant. Men varken du eller någon annan ska göra dig till tolk för ”folkviljan”, särskilt inte eftersom förslaget knappt hunnit läggas än. Det mest allvarliga i den här debatten är att ett parti kommer med falska påståenden om att kommunen försöker smyga igenom ett förslag och arbetar i det fördolda. Ända sedan projektet startade 2008 har kommunen varit mycket ambitiös med informationen och så ska det fortsätta. Den som bara vill lyssna till Rönningepartiet må göra det, men – milt uttryckt – man missar en del av verkligheten.

   Lennart Kalderén

 3. Det känns som om man missar en hel del av verkligheten om man inte går in på röp’s hemsida. Vi skulle önska att salem skulle vara proaktiva med närdemokrati som många andra kommuner är föredömen för. Enkäten var ett positivt närmande till närdemokrati, och efter 2-3 timmar med enkäten så kändes det som Ni ville ta del av innevånarnas åsikter. När man läst igenom alla de 61sidorna kommentarer från enkäten, så kan man bara dra slutsatsen att det inte bara är tornet och bamsehuset som är problemet. Att då dra det hela vidare med motiveringen att man inte kan bygga mindre känns som amatörmässigt bemötande av befolkningen.//Göran

  1. Göran, jag föreslår att du sätter ut partibeteckningen (Röp) när du debatterar, eftersom du står på deras fullmäktigelista. Du tycker vi är ”amatörmässiga” när Rönninge centrum-ärendet dras vidare. Du tycker också att man ska gå in på Röp:s hemsida för att inte missa ”en del av verkligheten”. Mitt svar på detta är att de verklighetsbesbeskrivningar som man där utsätts för och som vissa av oss fått i brevlådorna den senaste tiden, knappast är amatörmässiga utan mycket sofistikerade försök att förvirra och förleda debatten i frågan. Men – som desinformation – klart värda ett studium.

   /Lennart Kalderén

 4. Om man är bilburen, och handlar på annat håll, kan man förstås resonera som äger och underförstått acceptera att Rönninge centrum långsamt dör. Vill man trygga Rönninge centrums fortsatta överlevnad måste man resonera annorlunda!

  Och var finns RöPs konkreta förslag? Det som lagts ur är tunna dimridåer.

  Mårten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s