Dagvattendamm vid Mölle

Dagvatten kallas det vatten (mest regn) som faller på hårdgjorda ytor och leds ned i dagvattenavlopp. I vår kommun leds dagvattnet från kommundelen Salem genom ett avloppsnät och ut i Utterkalven mellan Mölle och Uttrans f d station.

Dagvatten innehåller lite av varje, framför allt ger det upphov till övergödning av Uttran eftersom det inte renas. Det har länge varit ett prioriterat projekt för kommunen att anlägga dagvattendammar som reningsanläggningar. Den första var ”vattentrappan” nere vid Uttringe. Därefter kom dagvattendammen vid Herrängen för att strax följas av dammen vid Sandbäck. De senaste åren har kommunen planerat för att anlägga en större dagvattendamm vid Mosshagen. Planerna är att rena dagvattnet genom att det får rinna en längre sträcka i en våtmark. Genom passagen av gräs och växter och tyngdlagens effekt under själva sträckan vattnet förflyttas, sker en rening från diverse partiklar och halten av kväve och fosfor minskas.

Nu har kommunen klarat av det mesta av förberedelsearbetet. Bygg- och Miljönämnden och Tekniska utskottet har tillstyrkt att dagvattendammen lokaliseras vid Mölle, mellan järnvägsbanken och Uttranstranden. Frågan ska tas av fullmäktige och sedan är det dags att börja projektera och sedermera anlägga. Dammen är en miljöinsats vi sett fram emot, ett led i kravet att göra det ännu trevligare att bada i sjön Uttran.

Intressant?

2 kommentarer på “Dagvattendamm vid Mölle”

 1. Reningsfilter när de är som bäst. Trappan är ett underbart exempel på där nytta förenas med god landskapsarkitektur.
  Nu skulle det vara av intresse för oss i Heliodalsområdet att få dina synpunkter på dellösningar av detaljplanen för Heliodalsområdet visavi områderna norr, söder och öster om och miljökonsekvenserna av den negativa särbehandling Heliodal utstått i minst 40 år.
  Du är självklart medveten om de ”öppna” avlopp som fortfarande finns inom Heliodalsområdet.
  Vår fastighet omges av tre sådana och ett av dessa har i 26 år tömt sig, via vår tomt, i diket utmed Uttringevägen. Under snösmältningen är stanken av mänskliga exkrementer olidlig.
  Var tömmer sig slutligen, efter mångårig belastning, dessa utsläpp?

  1. Om det fortfarande finns primitiva avlopp i det område du beskriver så rinner de ned genom vattentrappan till Uttran. Kommunens bygg- och miljöenhet har för ett antal år sedan utfärdat förelägganden för fastighetsägare som hade primitiva avlopp att åtgärda dem. Om du upplever att detta inte blivit gjort kan du prata med bygg- och miljöenheten.

   Jag vill också lägga till att kommunen nu slutbearbetar Heliodal- och Sollidenplanerna för att hålla tidplanerna.

   / Lennart Kalderén

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s