Vårvinter i fullmäktige

I torsdags möttes Salems kommunfullmäktige för första gången 2012. Några riktigt ”tunga” ärenden fanns väl inte på agendan, däremot två motioner.

Miljöpartiets Mats Nittve ville att området Källdalen/Ekdalen nere i Rönninge skulle utredas för eventuellt naturreservat. I området finns bl a fina ekar samt några växtarter som är skyddsvärda. För något år sedan tog vi bort det reservat för eventuell bussgata som legat sedan början på 1990-talet. Eftersom SL nu gått med på att köra runt via Uttringevägen och Uttringe Gårds väg, har detta reservat tagits bort.

Mp:s argumentation i dessa frågor följer Rönninge Intresseförenings egensinninga logik i synen på kommundelen. Så länge obebyggda områden inte är skyddade som naturreservat är de ”hotade”. Konsekvensen av detta skulle bli att det ska inrättas naturreservat på en stort antal platser. Vi delar inte denna logik.

I närtid har kommunen inrättat naturreservat i norra Söderby och Garnudden. Ersboda är föreslaget. Kommunstyrelsen avstyrkte utredning om naturreservat eftersom området kan skyddas på annat sätt och att frågan kan ses över i samband med det kommande översiktsplanearbetet. Att bilda naturreservat innebär i praktiken att intet kan förändras i ett område, snudd på i evighet. Det är inte rimligt. Motionen avslogs med röstsiffrorna 17-12, en ledamot avstod och SD var som vanligt frånvarande. M, Fp, Kd röstade för avslag, S, Mp, Röp och V röstade för bifall. Centern avstod.

Därefter togs Röp:s Mikael Israelsson m fl:s motion om ”Naturlig närbadplats” vid Sandbäck upp. Jag har skrivit om motionen tidigare på denna blogg. Kultur- och Fritidsnämnden skrev om rättspraxis på området som visar att kommunen riskerar att stå ansvarig om man anordnar badplats och någon olycka sker. Dessutom skulle parkerade bilar störa trafiken på Sandbäcksvägen. Därför var förslaget avslag.

Röp yrkade då återremiss eftersom man ansåg att motionen blivit missförstådd. Detta avslogs av fullmäktige med 24 röster mot 6, därutöver var SD – som sagt – frånvarande. För avslag röstade allianspartierna samt alla S-ledamöter utom en. För återremiss röstade Röp, Mp, V och en S-ledamot. Efter denna votering beslöt fullmäktige att avslå motionen.

Utöver dessa motioner beslutade fullmäktige om hur gatukostnader skulle tas ut på Höganloftsvägen och Soldalsvägen i Rönninge. I ett ärende konstaterades att Salems kommun klarat av att avsätta ca 50 miljoner kronor under ett antal år för att täcka stegrande pensionskostnader. Det är en prestation vi kan vara nöjda med. Dock återstår en stor pensionsskuld att beta av löpande, i likhet med Sveriges övriga kommuner.

Handlingarna till fullmäktige kan studeras här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s