Att leda en kommun #1 – chefsdag på Södertuna

Södertuna slott i dimmig morgondräkt (bild med tillstånd från www.sodertuna.se).

Framöver tänkte jag presentera några reflektioner om rollen som förtroendevald under rubriken ”Att leda en kommun”. Det blir tankar om mål- och resultatstyrning, de särskilda relationerna i Salem som den lilla och ”nära” kommunen, hur det fungerar när det går bra och när det inte riktigt faller ut som man tänkt sig. Här kommer det första bidraget.

I veckan var jag inbjuden att presentera kommunens nya vision för 40-talet chefer som hade årlig konferens på vackra Södertuna i Gnesta. Vädret var regnigt och grått, men atmosfären inne på slottet var varm och gemytlig. Vi vistades i en konferenslokal som verkligen erbjöd närkontakt, det kändes bra.

Jag inledde med att ta åhörarna tillbaka till tidiga december 1981. Min bild var vallokalen i Säbyskolan och den jättekö av röstande som skulle delta i folkomröstningen om delning från Botkyrka. Kön sträckte sig runt hela skolgården och oron fanns att folk inte skulle hinna rösta. Det ordnade sig dock och delningen blev verklighet ett år senare. Den pionjärkänsla vi politiker upplevde när den nya kommunen byggdes upp lever vidare än idag. Vi kallar oss för ”den nära kommunen” för att visa på att varje förtroendevald i Salem verkligen har ett nätverk av vänner, bekanta och grannar som gör att det finns en helt annan närkontakt än i en större kommun. Närkontakten gäller också relationen mellan förvaltningarna och invånarna. Det ska vara lätt och naturligt att ringa kommunen. Man ska få svar när man ringer eller mailar, vi ska inte ta skydd bakom telefonsvarare eller telefontider.

Jag passade också på att delge mina funderingar om politikers ansvar visavi tjänstemannarollen. Ibland sägs det att ”politikerna ska fatta de strategiska besluten, sedan ska tjänstemännen ta de operativa besluten”, eller ”politikerna ska säga vad som ska göras, sedan ska tjänstemännen sköta ‘hur:et’ ”. Detta är beskrivningar jag tar avstånd ifrån. Sant är att tjänstemännen ska sköta genomförandet, men att vi som har det politiska ansvaret enbart ska anslå pengar och formulera mål, det är för lättvindigt. Rent lagstiftningsmässigt krävs ett stort antal beslut i sak som knappast kan kallas ”strategiska”. Rent faktiskt finns en stark politisk ansvarskänsla för hur saker och ting genomförs, ju mindre kommun desto större intresse. Ibland får jag reaktioner för att jag ”är inne och petar i verksamheten”. Det man då glömmer är att detta ofta bottnar i kontakter från medborgare och politiker som förväntar sig att jag kan ge besked i olika frågor som har stor betydelse för dem, men kanske inte är strategiska. Inte så sällan handlar frågorna till mig om kontakter de haft med tjänstemannaorganisationen där man inte är nöjd med svaren. Den bästa konkretionen av politikerrollen framgår av respektive nämnds föredragningslista.

Klicka för större bild!

Avslutningsvis hade jag nöjet att få understryka för cheferna att vi får återkommande bevis på att salemborna är nöjda med det kommunen levererar, det bemötande de får och de förtroende de känner för politikerna. Om det vittnar de toppbetyg Salem får i SCB:s medborgarundersökningar. Tack för att jag fick komma!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s