Tre platser för äldreboende

Rörelsegymnastik på Säbyhemmet vid kungaparets besök 2009 (Foto: Anki Blademo)

Det blir allt fler äldre i Salem. För en del av dem behövs så småningom särskilt boende. Kommunen driver idag Salarp, Skönviksgården och Säbyhemmet. Pingstförsamlingen i Stockholm driver Rosstorp. Kommunen behöver ett nytt särskilt boende till 2015. En inventering av tänkbara platser har gjorts. Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om vilka alternativ som ska utredas vidare.

Generellt har kommunstyrelsen tillfogat ett uppdrag om att trygghetsboende ska bli möjligt att anlägga på de markområden som undersöks vidare. Trygghetsboende innebär att någon annan aktör än kommunen driver ett äldreboende som erbjuds på bostadsmarknaden till äldre, utan kommunal inblandning. Det kan handla om hyresrätter eller bostadsrätter. Vissa möjligheter till bidrag finns från staten. Det ska finnas gemensamhetslokaler med mat samt en receptionstjänst. Om ett trygghetsboende ska byggas beror alltså på om någon privat intressent eller allmännyttigt bostadsföretag vill starta.

Sedan tidigare är kv Vitsippan, mellan Lingon- och Linneastigarna samt Prästboda och Skyttorpsvägen, ett alternativ. Ett särskilt boende här kan kombineras med möjlighet till trygghetsboende och småhus-/flerbostadshus i mindre antal. Marken är kommunägd, planändring krävs.

Uppe vid Söderby Park har SW Fastighetsutveckling AB, som samarbetar med markägaren NCC, föreslagit ett särskilt boende på den lediga tomten vid Söderby Torgs allé, mellan Parkskolan och torget. Planändring krävs även här. Trygghetsboende är möjligt att anlägga.

Som ett reservalternativ nämns området mellan Storskogsvägen och bostadsrättsföreningen Säbyborg (det senare ligger vid Emanuel Birkes väg). Detta var den tidigare tänkta platsen för det nya Säbyhemmet, som istället placerades tillsammans med förskolan Galaxen på andra sidan Säbytorgsvägen.

Förslagen ska nu detaljstuderas vidare.

Läs mer om inventeringen här.     Säbo 2015

Intressant?

6 thoughts on “Tre platser för äldreboende”

 1. Om man bestämmer sig för alternativet Söderby Park – eller även om marken slutligen nyttjas för annat ändamål – kanske man kan gå tillbaka och låta sig inspireras av de ursprungliga skisserna för området? Man tänkte sig ju då även en andra och en tredje huvudbyggnad, belägna norr om den som blev av. Måhända kunde ny bebyggelse längs alléns södra sida utformas som en modern pastisch av sjukhuset, i en skala som motsvarar 50-75% av nuvarande byggnad?

  Eventuellt även kombinerat med en aningen högre byggnad, ett ”Söderby Torn”?

  Mårten

 2. Jag vet inte det. Den nedbrunna överläkarvillan uppe på höjden ersattes ju av fyra moderna pastischer. Och lite krav på arkitekturen kan man väl ändå få ha?

  Företaget du antyder samarbetar med NCC(Söderby/SW) har ju också gjort ett fint arbete med den gamla personalbostaden i kv Sanatoriet, som dessutom bidragit till en viss variation i o m att fasaden återfått sin ursprungliga färg. Jag önskar att kommunen hade gjort likadant med administrationsbyggnaden, som i stället fick en färg den aldrig tidigare haft.

  Mårten

  1. Jag tycker AME-byggnaden blev kanonfin.

   Min tidigare kommentar om ”visionärt” beror mest på att NCC knappast lär se något affärsmässigt underlag för att uppföra något avancerat. / LK

 3. Det är inget fel på AME-byggnaden, men jag tycker kanske inte att det fanns tungt vägande skäl att välja någon annan färg än de två byggnaden tidigare haft(ursprungligen vitt med blå fönsterbågar och senast rödbrunt). Återgång till ursprunglig färgsättning var också något Länsmuséets antikvarie – en tung auktoritet inom vård av äldre miljöer – rekommenderade i sin rapport om Söderby sjukhusområde för tjugotalet år sedan.

  Visst kan det vara så att NCC inte ser ett kommersiellt värde i att bygga något fint längs alléns södra sida, men om Söderby/SW inte presenterar något tilltalande hoppas jag att det talar emot att kommunen tillmötesgår markägarens önskemål om en planändring.

  Mårten

 4. För övrigt finns det ju ett tarvligt provisorium okänsligt utslängt i den gamla sjukhusträdgården, och det kanske rentav kunde flyttas till den här tomten? Om inte, så har jag ju lämnat ett annat förslag om plats till kommunsekreteraren i den frågan – dock hittills utan någon som helst feedback.

  Mårten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s