Moderaterna i Salem backar om ”Tornet”

Ett program för Rönninge centrums utbyggnad har varit ute på remiss och i enkätform till kommuninvånarna i Salem. Enkäten har fått över 800 svar. Förslaget att bygga ett tornhus på tio våningar vid järnvägsstationen i Rönninge centrum har mött kraftig kritik. ”Tornet” är ett förslag från Södergruppen aritekter och SMÅA AB, SMÅA som representerar stora markägare i centrum. Moderaterna i Salem har ställt upp på förslaget att bygga ”Tornet”, eftersom vi tyckt att det skulle innebära ett mervärde för det nya Rönninge centrum.

–  Vi moderater har sagt att vi ska lyssna på opinionen om centrum. Vi får ödmjukt konstatera att det finns ett kraftigt motstånd mot ”Tornet”. Vi anser att projekt som detta ska bygga på ett stöd från opinionen, annars kan de inte drivas vidare. Därför har vi beslutat att inte att stödja förslaget om ”Tornet” när planeringen för Rönninge centrum fortsätter.

–  Det är väldigt viktigt att planeringen av Rönninge centrum går vidare i övrigt. Det är angeläget att bygga ut centrum och erbjuda fler kommuninvånare bostäder, bygga ut handelsytorna och ordna trafiklösningarna. Allt detta måste ske på ett estetiskt och rationellt sätt så att utbyggnaden blir tilltalande och ekonomiskt rimlig.

Programförslaget om Rönninge centrum

Intressant?

12 thoughts on “Moderaterna i Salem backar om ”Tornet””

 1. Ett mycket klokt beslut. Jag har röstat på er i många år och kommer fortsätta med det. Tack för att ni bevarar vårt soliga centrum!

  1. Tack för kommentaren! Moderaterna i Salem talar dock för att utveckla Rönninge centrum. Se mitt inlägg. / Lennart Kalderén

 2. Sammanställningen av enkätsvaren är lite svårtolkad, och kanske smått nedslående på sätt och vis. De enda förslag som fått klart godkänt rör Rönninge 1:322, cykelparkering och busstorg.
  Det framgår att väldigt många lämnat fritextsvar, men sammanställningen innehåller tyvärr ingen information om vad medborgarna uttryckt i dessa fritextsvar.

  Finns det något i fritextsvaren som antyder vad Salemsborna egentligen vill med Rönninge centrum, om något?

  Mårten

  1. Fritextkommentarerna från enkäten är inte utlagd än beroende på att kommunens tjänstemän granskar om det kan ske med hänsyn till Personuppgiftslagen, PUL.

   Fritextkommentarerna omspänner hela skalan från det som inte ingår i remissen, över ifrågasättanden av det som från kommunens sida angetts som förutsättningar för planen, till att fokusera på ”Tornet” och annan kritik. Min bedömning är att fritextkommentarerna är ännu mer kritiska än ”betygsbedömningen” som nu redovisas. Ska man försöka tolka fritextkommentarerna blir resultatet att det inte finns förutsättningar att gå vidare med planeringen av Rönninge centrum. Men det är ytterst angeläget att vi kan planera vidare. Glad Påsk! / Lennart Kalderén

 3. Demokratin fungerar i Salem!
  Vi och övriga som skrivit under namnlistan ”Dånviksuppropet” tackar våra folkvalda för att de lyssnar på folkviljan trots massiv majoritet i fullmäktige för Södergruppens arkitektförslag.
  Viktigt för oss nu är att det s.k. Dragspelshuset (huset direkt intill tornet) inte oförändrat blir kvar i förslaget, utan att kommande bebyggelse i stil och skala anpassas till Rönninges karaktär. Vi tycker inte heller att ett parkeringsdäck, i direkt anslutning till Rönninge torg, är vackert.

  1. Tack för kommentaren! Jag måste säga att de kommentarer jag sett om att ”demokratin fungerar” eller ”ett livstecken på närdemokrati” gör mig lite betänksam. Vi har hela tiden sagt att vi ska lägga stor vikt vid dialogen med kommuninvånarna. Det gjorde vi när översiktsplanen togs fram 2006, det gör vi nu. Salem har toppbetyg från sina invånare (i en annan enkätundersökning av SCB) för öppenhet, dialog och förtroende för kommunalpolitiken. Det finns nog andra kommuner som skulle tänkt sig för flera gånger innan de ”öppnade” för en sådan enkät som vi nu gjorde med Rönninge centrum. Men inte i Salem. / Lennart Kalderén

 4. Samrådsmöten och dialog är nog i mångt och mycket mer konstruktivt än en enkät som inte ger mycket av ledtrådar att gå efter.
  Den representativa demokratin är svår att ersätta.

  Glad påsk själv!

 5. Nu när jag läst alla fritextkommentarer är det svårt att bli särskilt klok. Visst, tornet är en klar majoritet kritiska till men i övrigt går åsikterna kraftfullt isär om vad som eventuellt behöver göras. Buller och andra störningar sägs vara ett problem för tilltänkta boende i kvarteret Saluhallen, men är uppenbarligen inget problem för att vistas i Centrum eller t o m ha det trevligt utomhus i kvarteret i fråga? 😉

  Har idén om ett parkeringshus mot vägen och ett grunt bostadshus med något lägre upplevd höjd mot torget ö h t varit uppe? För bottenvåningen vore det kanske klokt om dessa ytor erbjöd en viss flexibilitet, så att de kan upplåtas för olika ändamål beroende på efterfrågan? Exempelvis inledningsvis för boende…

  Sedan är det tråkigt att så lite i kommentarerna kretsar kring vad förslaget i övrigt innebär, som den rumsskapande effekten av nytillförd bebyggelse och flyttningen av busstorget. De flesta har stirrat sig blinda på enskildheter, och inte förmått ta till sig helheten!

  Mårten

 6. Det är lätt att lyssna på de som protesterar. Men hur ser det ut bland de som inte protesterar? Här har politiken en viktig uppgift – som politiker går man lätt i fällan att lyssna på den som ropar högst.

  Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett bra exempel. Kritiken från närboende var stark – av de som faktiskt gjorde sig hörda. När man sedan gick ut med en allmän enkät – som skickades ut till alla boende – visade det sig tvärtom att projektet hade stöd från en klar majoritet av de boende.

  Så tänk gärna till.

  1. Tack även för detta inlägg. Problemet med att eventuellt åberopa ”den tysta opinionen” är att den inte märks. Men samtidigt gäller det att vi politiker tar vårt ansvar för helheten i en representativ demokrati (Obs!). / Lennart

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s