745:an bör gå via Söderby torg

Vi moderater har knackat dörr i Söderby park. Nyligen fick Söderby torg en busshållplats så att 725:an mellan Salem och Tumba kan angöra området. Nu har vi fått synpunkter på att även direktbussen till Fridhemsplan (linje 745) borde stanna vid torget.

I måndags beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla vårt förslag, så nu skriver Salems kommun till SL i frågan.

10 thoughts on “745:an bör gå via Söderby torg”

 1. Utmärkt!

  När man som vanlig medborgare frågar SL om just detta får man svar av den här typen:

  ”Svar från SL Kundtjänst

  När vi planerar linjerna och tidtabellerna måste vi utgå från de resurser vi har: hur mycket pengar, bussar, tåg och personal vi kan använda. Det väger vi sedan mot hur många resenärer som finns i varje område, och vart de vill åka.

  Självklart förändras detta med tiden, så vi ser över trafikplaneringen löpande.

  Jag har rapporterat dina synpunkter till de ansvariga. Vi sammanställer alla synpunkter och förslag vi får, och väger in dem när vi planerar trafiken. Men tyvärr kan vi inte lova att trafiken ändras så som du önskar, eftersom det är många faktorer och mångas önskemål som måste få påverka.

  Vi är tacksamma att du hörde av dig så att vi kan ta vara på dina synpunkter i vårt arbete med att utveckla trafiken.

  Om du önskar lämna ytterligare upplysningar i detta ärende som har nummer XXXXXX, vänligen använd nedanstående länk.

  https://sl.se/templates/CreateIssueResponse.aspx?iType=2&iFeedID=

  Vänliga hälsningar

  Jenny Xxxxxxxxxx
  SL Kundtjänst”

 2. Hej!

  Jag måste säga att tanken på att dra tung traffik genom ett ”barnvänligt” bostadområde känns bakvänt. Ffa som i detta fall när det gäller en busslinje där aktuell busshållplats ligger i runda tal ett par hundra meter från tänkt dragning. Det finns ett antal aspekter som jag tror är viktiga att man belyser i ett sådant här fall.

  Ekonomi
  Vi kan börja med kostnadsbiten. Att detta kommer att generera merkostnader tror jag är oundvikligt. Det inser naturligtvis SL och det borde allmänt förstås. Att det i slutändan på ett eller annat sätt drabbar oss som bor i kommunen är likaså självklart. Kostnaderna måste antigen tas från kommunala medel eller landstingsmedel. I båda fall är det vi kommuninvånare som står för fiolerna. Har man gjort en cost/benefit analys kring en eventuell omdirigering?

  Trafiken som risk
  Det är mycket möjligt att en omdirigering av busslinjen kommer att skapa mervärde för Söderby Park. Men detta måste i allra högsta grad vägas mot de risker detta medför för oss alla som bor i området, men i synnerhet våra barn. Idag är situationen den att man har valt att dra linjesträckningen 725 genom området och bussarna trafikerar området så att de passerar ( i nuläget ser det ut att bli 2) dagis och 1 skola på mkt nära håll. Man har tyvärr inte samtidigt försäkrat sig om att trafiksäkra området. T e x är det helt öppet för barnen att korsa Allens Södra del i nästan hela dess sträckning med skymmande fordon längs allen. Man måste inse att oavsett hur god pedagog man är så går det inte att få en 3-4 åring att förstå att den i alla lägen måste korsa gatan på ett säkert sätt. Det är min övertygelse att det är mycket lättare att förmå vuxna att förstå att de absolut måste köra trafiksäkert och t e x hålla hastighetsgränserna. Har man varit i området inser man snabbt att många sk vuxna tyvärr inte lyckts förstå detta. Vilka ska vi lägga kraven på?

  Boendemiljö
  I dessa tider av miljömedvetenhet är det besynnerligt att man strävar efter att blunda för boendemiljön. Den är väl i högsta grad en del av miljön?!! Vad innebär t e x en omdirigering av linjen via torget vad gäller utsläpp ( t e x måste bussen ta sig upp för tämligen branta backar i båda riktningarna), ökade buller och bullernivåer, uppriven vägbana mitt i bostadsområdet, mm. Jag tror personligen inte att detta alltigenom ses som något positivt utifrån. Söderby Park som bostadsområde håller på att expandera. Man måste vara medveten om att många blickar är riktade mot området. Låt oss sträva efter att göra det så trivsamt som det bara går!!

  Slutligen vill jag bara understryka att jag inte alls är emot en omdirigering av 745:an. Men ska man göra det måste det göras på ett klokt sätt för alla som bor i området men i synnerhet för våra barn.

  Vnl

  /Nemrod

  1. OK, Nemrod, tack för ditt inlägg. Merkostnaden är säkerligen mycket begränsad. Jag tror det är bullerfrågan som man måste ha i mesta åtanke, samt trafiksäkerheten. / Lennart

  2. Buss 745 trafikeras endast under rusningstid, och bullret borde vara ett marginellt problem. Busfrön som kör trimmade mopeder genom området utgör i så fall en värre störning!

   En buss utgör trots allt ett mer miljövänligt alternativ än dagens bensindrivna privatbilism, och en god tillgänglighet med omsorgsfullt placerade hållplatser är därför av godo. Hållplatsen Mosshagen ligger rätt långt från villatomterna längst i norr!

   Barnens tillgång till Söderby torgs allé kommer att vara mindre omfattande när bebyggelsen längs gatan är färdig om något år eller två, men visst kunde man tänka sig farthinder på valda platser.

 3. Nu när busshållplatserna intill Söderby torg är på plats och den mörka årstiden är här kunde man f ö önska sig förstärkt belysning, antingen i form av reklamtavlor från SL i själva väntkurerna eller extra/omplacerad gatlykta från kommunen.

  1. Det är möjligt, Mårten, men får jag be dig i så fall att själv ta kontakt med SL Kundtjänst och /eller kommunen via synpunktssystemet t ex? När det är utpräglade önskemål utan politisk ”laddning” kan det vara den bästa vägen. / Hälsningar, Lennart Kalderén

 4. Ja, visst kan jag själv kontakta SL men på det här sättet fick jag kanske i a f bekräftat att kommunen inte känner sig manad att ordna belysning? 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s