Att åka spårvagn från Centralen till Gåshaga

91027LidingöSpårvagn

Spåväg City är ett omdebatterat projekt i landstinget och SL. Spårvägen ska ersätta museispårvägen från Norrmalmstorg ut till Djurgården. Oppositionen har haft den goda smaka att kalla spårvägen ”NK-Express” eftersom den ska forsla de borgerliga kärnväljarna från Strandvägen till NK. Ja, så kan det faktiskt låta från den talarstolen i landstinget.

91027LidingöKarta

Men Spårväg City är något mycket mer. Den långsiktiga planen är att dra linjen ända från Hornsberg på Kungsholmen och genom City. Förutom att trafikera Djurgården ska en gren binda ihop City med Värtan och eventuellt knyta samman med Lidingöbanan. Därmed kan det – på ännu längre sikt – bli möjligt att åka spårvagn från Centralen till Gåshaga brygga.

Vårt trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm har därmed lyckats bra med att visa på de vidare möjligheter Spårväg City kan ge. Det är så man bygger visioner. ”Lidingöbanans framtid är säkrad” skriver min kollega på Lidingö, Paul Lindquist. På DN Debatt idag bemöter Christer G Wennerholm och Ulla Hamilton kritiken.

www.http://intressant.se/intressant

16 kommentarer på “Att åka spårvagn från Centralen till Gåshaga”

 1. Visioner är ofta bra.

  I ett läge där resurserna inte är obegränsade måste man dock kanske ibland fråga sig vad som är de enskilt viktigaste insatserna. Handelskammaren – som knappast är av rödgrön karaktär – tycks ju inte anse att den aktuella spårvägen borde prioriteras…

  Som Södertörnspolitiker hade man kanske väntat sig att du själv skulle vara intresserad av tvärförbindelser, och kanske rentav spårväg till Flemingsberg? 😉

  Mårten

 2. Mårten, du har gått på S-propagandan. Efter att ha varit tysta om Spårväg Syd under förra mandatperioden, då undertecknad tog många stötarna för spårvägen i SL-styrelsen, har nu S börjat argumentera som om man kunde bygga spårväg Syd i morgon. Det går inte. Man måste slutföra den pågående idéstudien för att se hur spårvägen ska dras. Man måste ansöka och helst få statsbidrag, man måste förhandla och fastställa järnvägsplaner. Detta går inte att forcera på 2-3 år. Vi får inrikta oss på att spårvägen kan börja byggas före 2020. Den realistiska målsättningen försöker jag förverkliga. / Lennart

 3. Det finns ingen anledning att bli oförskämd!
  Jag har definitivt inte gått på någon (s)-propaganda…
  Spårväg Syd var bara ett exempel, och det finns ju många andra infrastruktursatsningar som vill ha pengar…

  Menar du att Handelskammaren gått på (s)-propaganda? Med sådan argumentation är jag rädd att man straffar ut sig ur matchen. Skärpning!

  Det finns saker som talar både för och emot spårväg på den föreslagna sträckan. Om en del av beskyllningarna är sanna saknas underlag som belyser bland annat den samhällsekonomiska lönsamheten. Projektet har också initierats av Landstinget, utan att involvera Stockholms stad i ett tidigt skede.

  Framför allt är jag lite undrande inför pajkastningen, även om jag också undrar om inte utbyggnader av mer kapacitetsstark kollektivtrafik borde vara en prioritet just nu – något som är eftersatt sedan decennier och till stor del ett arv från (s).

  Mårten

  1. Nej, ingen har varit oförskämd vad jag kan se. (S) vill dock ge just det intrycket, att man måste välja mellan Spårväg City (möjlig att genomföra i närtid) och Spårväg Syd (möjlig på medellång sikt). Även Handelskammaren tycks ha gått på ett eller annat debattknep. Någon sådan motsättning finns inte enligt mig.

   För övrigt så har Länsstyrelsen idag lämnat in förslag till fördelning av de statliga pengarna och där finns 1 miljard med till Spårväg Syd, perspektivet är runt 2020 om jag minns rätt. / Lennart

 4. Nu var ju ”spårväg syd” bara ett exempel, och nog känns det för mig – som jag påpekade – mer angeläget med förstärkning av de riktigt kapacitetsstarka transportsätten än en i o f s gullig spårväg. Och hur var det, hade man räknat på den samhällsekonomiska lönsamheten och jämfört den med andra projekt?

  Tunnelbanan behöver byggas ut. Det är dags nu. Och då kanske inte främst till Karolinska, utan till bl a Nacka via östra Södermalm och ev Hammarby sjöstad.

  Mårten

  1. Spårväg till Karolinska är det jag tror på. Tunnelbana dit har nackdelar.

   Om du betänker att länsstyrelsen just blivit klar med övervägandena för länsplan och nationell plan för infrastruktur och där fått prioritera oerhört hårt för att få med 1 miljard i startpengar till Spårväg Syd, då bör du fundera en gång till över det självklara med en ny tunnebanegren ”nu” till östra Södermalm. Det handlar om oerhört mycket pengar som inte finns ”nu”. Andra investeringar är viktigare, t ex Förbifart Stockholm, Spårväg Syd, tvärspårvägarna norr om Sta´n, Södertörnsleden, Masmolänken, dubbelspår mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn etc. / Lennart

 5. Faktum kvarstår att det börjar bli oerhört trångt i tunnelbanan och vid bytespunkter som Slussen. Och pendeltågen kan man inte förtäta i någon nämnvärd omfattning förrän tunneln är färdigställd…
  En tunnelbana till Nacka är det många som pläderat för under ganska lång tid.

  En spårväg i city gör inte så mycket åt trängseln i kollektivtrafiken, men man kanske inte ska vänta sig några åtgärder förrän det är för sent?

  Cityspårvägen finns f ö heller inte med i Länsstyrelsens plan, vad jag kan se, så den planen kanske ändå inte är något ofelbart mått på vad som behöver byggas? 😉

  Mårten

  1. Din visionära anda om tunnelbana till Hammarby sjöstad balanseras av din skepticism om nuvarande kapacitet och planer. Vi får väl nöja oss med det.
   😉 /Lennart

 6. Ja, vi får väl helt enkelt se vad som levereras. Det byggs fortfarande en hel del i tunnelbane- och pendeltågsnära lägen, så folkökningen i Stockholm kommer att fortsätta öka belastningen på dessa trafikslag. En konjunkturuppgång parad med störningar under bygget av tunneln kan leda till rätt mycket bekymmer.
  Ett av få ”ljus i tunneln” är att Jernhusen ska öka framkomligheten på Centralstationen i närtid.

  1. Alltså, man kan inte lösa alla problem på en gång. En titt in i SL:s investeringsbudget är väl använd tid. Ska det byggas nya tunnelbanor minskar utrymmet för andra investeringar i både stad och län. / Lennart

 7. Naturligtvis kan man inte lösa alla problem på en gång. Att småfjutta kan dock tolkas som brist på prioriteringsförmåga, och som bevis för tesen att ”det omedelbara tränger ut det nödvändiga”.

  För att prioritera något viktigt kan man ofta behöva prioritera bort något mindre viktigt som ändå inte är oviktigt.

  Mårten

  1. Problemet är det att för att få plats med någon större T-baneutbyggnad lär man dels behöva mycket mer investeringsmedel, dels prioritera bort ett stort antal underhålls- och upprustningsprojekt. De nya spårvägar som nu byggs är sannerligen inga ”småfjuttar”. / Lennart

 8. En prioritering kan självklart behöva göras inte bara inom SLs ram utan även mellan olika politikområden. Faktum kvarstår att kollektivtrafiken är sårbar p g a ett antal överbelastade bytespunkter.
  Nåja, diskussionen leder knappast någon vart…

 9. Om man skötte upphandlingarna bättre inom SL skulle man åtminstone kunna frigöra lite resurser. Att ha haft tillsvidareavtal i 15 år med en leverantör är ingenting annat än uselt! Med den graden av ”affärsmässighet” tycker jag det vore bättre med egen regi…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s