Avslag på överklagande om Rönninge centrum

1410ÖvklRönC

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för ett överklagande från Carl-Gustaf Borgh (nyvald suppleant i fullmäktige för Rönningepartiet) om Rönninge centrum. Det innebär att detaljplanen ligger fast. Detta gäller PBL-aspekterna (Plan- och Bygglagen) av planen. Därutöver finns överklagande i Förvaltningsrätten, som är första instans för att pröva att beslutet är lagligt. Förvaltningsrätten har haft det […]

Länsstyrelsen avslår överklaganden om Rönninge centrum

SONY DSC

Kommunfullmäktige antog i februari detaljplanen för Rönninge centrum. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Detta är två ”spår” för överklaganden. Länsstyrelsen prövar om kommunen följt Plan- och Bygglagen (PBL), förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning av själva beslutet. Planen hade överklagats av ett antal privatpersoner samt Rönninge Intresseförening och Rönningepartiet. Länsstyrelsen konstaterar att dessa inte har […]

Salem behöver ett nytt äldreboende

1402SäboExteriört

Kommunfullmäktige fattade torsdag 20 februari beslutet att godkänna detaljplan, exploateringsavtal och andra avtal för det särskilda boendet i Söderby park. (Läs handlingarna här!) Beslutet innebär i korthet följande: Detaljplanen godkänns för området. Exploateringsavtalet godkänns vilket bl a anger att ett särskilt boende ska byggas samt att Senectus AB ska återuppföra ”Liggverandan” (en pendang till gamla […]

Rönninge centrum-planen beslutad av Salems kommunfullmäktige

Skärmavbild 2014-02-21 kl. 00.27.54

Beslutet togs igår kväll utan votering (dock avslogs först återremiss- och bordläggningsyrkanden). Bakom beslutet stod M, S, Fp, Kd och V. – Det är ett historiskt beslut för Rönninge och Salems kommun. Nu byggs 120 nya bostäder efter sex års diskussioner och planprocess. Mot bakgrund av det stundtals höga tonläget i debatten är det märkvärdigt […]

Förvaltningsrätten avslog Rönningepartiets överklagande

Old gavel

Rönningepartiet överklagade valnämndens beslut där nämnden slog fast att partiets namninsamling inte uppfyllde Kommunallagens krav på namnunderskrifter m m av minst 10 % av de röstberättigade i kommunen. I kommunfullmäktige yrkade M, S, FP och KD bordläggning på planärendet om Rönninge centrum, i avvaktan på att Förvaltningsrättens dom skulle avkunnas. Förvaltningsrättens dom har nu kommit. […]

Valnämndens beslut om Rönningepartiets namninsamling

(www.fotolia.com)

Valnämndens beslut om Rönningepartiets namninsamling för ett s k folkinitiativ för en ev folkomröstning om Rönninge centrum har nu kommit. Nämndens konstaterar att antalet godkända namnunderskrifter inte når upp till kravet på 10% av väljarkåren. Det krävdes 1163 namnunderskrifter, nämnden konstaterar att 1160 namnunderskrifter är godkända enligt kraven som regleras i Kommunallagen, 5 kap 23 […]

Det blir parkering, trots Rönningepartiet

(www.fotolia.com)

I kväll var det fullmäktige i Murgrönan. Vi har behandlat delårsrapport, ny grafisk profil, taxa inom bygg- och miljö, inköp av mark vid Rönninge station, interpellation om bostadsbyggande och fyllnadsval. Det hela tog ungefär en timme. Markinköpet är värt att kommentera. Det behövs fler platser för infartsparkeringar vid Rönninge station. Därför köper kommunen nu ett […]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 428 andra följare